När du är mitt i en vårdnadstvist

Att befinna sig mitt i en vårdnadstvist, kan liknas för många som att befinna sig mitt i en mardröm. Har man kommit så långt att man befinner sig i en vårdnadstvist, har man troligen tvistat med den andra föräldern udner en längre tid. Vårdnadstvister, uppkommer om man är oense med den andra föräldern om vårdnaden om gemensamma barn. Lagen förutsätter att två föräldrar ska komma överens om alla frågor som gäller gemensamma barn.

Svensk lag bryr sig inte om konflikter

Kommer man inte överens, är det ändå meningen att man ska samarbeta om barnet, då lagen förutsätter att barnet ska fortsätta ha samma grad av kontakt, boende och vårdnad tillgodosett av bpda föräldrarna oavsett vad som händer vid en skilsmässa, separation eller konflikt. På det sättet har lagen aldrig tagit hänsyn till att föräldrar inte alla gånger kan komma överens om barnen. Det är som om lagen blundar för att det förekommer konflikter mellan två föräldrar. Den blundar även för att det kan förekomma våld mellan två föräldrar vilket omöjliggör ett samarbete mellan två föräldrar. 

Svensk lag bryr sig inte utsatta barn

Bristen hos svensk lag har gjort att konflikter inte går att lösa genom rättsliga tvister. Bristen hos lagen gör också att barn sällan skyddas mot våld, övergrepp och svåra konflikter mellan två vårdnadshavare, vilket är en mycket stor brist om barnets föräldrar använder våld. Det är en stor brist att barn inte skyddas av svensk lag. När föräldrar tvistar om vårdnaden om barn, finns det endast socialtjänsten som ska hjälpa dem, men beroende av flera olika faktorer, fungerar socialtjänsten sällan som den är tänkt. Många barn lämnas över till våldsamma föräldrar och till övergrepp om föräldern är den som förgriper sig på barnet.

Vi lever inte i den bästa av världar

I den bästa av världar skulle inga övergrepp ske av föräldrar på de egna barnen. Tyvärr bor vi inte i den bästa av världar. Tyvärr finns det föräldrar som är otillräckliga. Långt ifrån alla föräldrar är otillräckliga, men tillräckligt många för att man borde få till stånd en lagförändring som mer tar hänsyn till barns bästa och inte föräldrars bästa. Därför behöver alla tvistande föräldrar anlita duktiga advokater som kan vägleda en förälder som inte kommer överens om barns vårdnad. En advokat kan innebära skillnaden mellan seger och nederlag för barnets bästa. Anlita därför en erfaren advokat. Bor du i Göteborg kan du anlita en erfaren advokat för vårdnadstvist i Göteborg.

24 Jul 2019