Barn i skilsmässa – hur löser man högtiderna?

Att kärleken tar slut innebär inte att man inte kan fortsätta att umgås och respektera varandra. I synnerhet gäller detta om man har barn och just vid högtider så är detta viktigare än någonsin. En skilsmässa kan för barn upplevas som ett extremt hårt slag och det kan ge själsliga ärr – särskilt vid en vårdnadstvist – som sitter kvar genom resten av livet.

Här är samtal viktigt och som förälder så måste man lägga märke till varningssignalerna. Verkar ditt barn mer introvert och blygt efter er separation eller skilsmässa så bör ni boka in en tid hos BUP eller hos en barnpsykolog för att gå till grunden med vad förändringen beror på. Vid en uppslitande vårdnadstvist så är ett sådant möte- möten nästan ett måste.

Men; de flesta separationer och skilsmässor sker fredligt och där man som förälder kan se till det viktigaste – att barnen även fortsatt mår så bra som möjligt och får både kärlek och närhet; med skillnaden att detta kommer från två olika hushåll snarare än ett gemensamt sådant. Högtider är det svåra att lösa. Hur firar man exempelvis jul efter en skilsmässa och hur gör man vid födelsedagar? Det finns inga regler – tyvärr.

Däremot så finns det några tips som kan underlätta. Innan vi ger dessa så ska vi återigen trycka på samtalet och denna gång er föräldrar emellan; te er tiden och gå igenom hur ni vill ha det – hur era förväntningar ser ut och hur ni känner inför dessa speciella dagar. Låt inte ert barn komma i kläm bara för att ni inte längre älskar varandra. Era behov kommer, sedan den dagen ni fick barn, i andra hand.

  • Dela upp: vilka högtider vill du att barnet ska fira med dig? Gå igenom och lägg upp ett schema. Julen behöver inte spenderas enbart hos den ena heller; här kan man dela upp dagen/helgen istället. Försök att göra tvärtom nästa år om ni känner att någon av er inte blev nöjd med upplägget.
  • Samsas: Det bästa är naturligtvis om ni även fortsatt kan umgås och fira tillsammans. Svårt, naturligtvis – men speciellt för små barn så kan det vara väldigt trevligt att se er båda sitta tillsammans igen.
  • Jäklas inte. Om ni har det svårt och om ni har samarbetssvårigheter – försök att vara den större människan. Lämna på utsatt tid, hämta på samma sätt – håll en god min och försök att uppföra er vuxet.

För barn som upplever problem i samband med sina föräldrars skilsmässa så rekommenderas att man ringer till exempelvis BRIS – Barnens Rätt i Samhället – och redogör sin situation där och därefter får råd kring hur man kan gå vidare. Även föräldrar kan med fördel ringa till samma organisation.

Nummer till BRIS för barn under 18 år: 116 111

Nummer till BRIS för vuxna: 077 150 50 50

För juridisk rådgivning kan vi rekommendera sidan www.vårdnadstvist.nu.

Ta professionell hjälp

Att antalet vårdnadstvister ökar är oroväckande. Än mer oroväckande är att se skälen till varför många av dessa tar sin början. I många fall så handlar det nämligen om samarbetsproblem. Man ska ha all respekt för att samarbetsproblem är ett giltigt skäl till varför man kan tilldelas ensam vårdnad, men i många fall så har det handlat om bristande kommunikation snarare än en ovilja att lösa vissa problem.

Samarbetsproblem har blivit ett problem som enligt många ligger bakom den stora ökningen av vårdnadstvister. Likaså har även bristande information bidragit till ökningen. Få vet - och informeras om - vad de ger sig in på. De vet inte vilken långdragen och känslomässigt prövande process man inleder. Man är heller inte medveten om att en vårdnadstvist de facto kan slå åt det helt motsatta hållet mot vad man förväntat sig - att den andra föräldern tilldelas ensam vårdnad.

Vi säger inte att alla vårdnadstvister sker i onödan. Tvärtom: många måste ske. Riskerar ett barn att fara illa som en följd av misshandel - fysisk såväl som psykisk - eller att det finns uppenbara problem med narkotika eller kriminalitet så är det absolut nödvändigt att agera genom en vårdnadstvist. Detsamma gäller naturligtvis om misstanke om sexuella övergrepp finns.

Samarbetssamtal bär ofta frukt

En vårdnadstvist som sker av skäl som hämnd, personliga vendettor eller för att man anser att det inte finns någon samarbetsvilja hos den andra föräldern bör undvikas. Där finns annan hjälp att få.

Varje kommun i Sverige är enligt lag tvingade att erbjuda samarbetssamtal för par som står inför - eller i - en vårdnadstvist. Dessa samtal - som kan vara hur många som helst till antalet - finns för att lösa konflikter innan de når domstol. Det handlar om att, tillsammans med sakkunnig personal från Familjerätten i form av exempelvis socionomer, får sitta ned och arbeta fram lösningar som gäller boende, vårdnad och umgänge. Samarbetssamtal har en påfallande hög frekvens då det kommer till att hitta lösningar som passar båda föräldrarna. I många fall så avstyrs också den initierade - eller pågående - tvisten om vårdnaden.

Det är viktigt att komma ihåg vad en vårdnadstvist innebär för barnen. I många fall kan en sådan process skapa själsliga sår som sitter kvar genom resten av livet. Inser man som förälder att man riskerar att skada de man älskar allra mest så brukar också dörrar till alternativa vägar kunna öppnas. Ett samarbetssamtal kan vara en sådan väg.

Barn har fortsatt rätt till umgänge

En annan viktig sak som måste respekteras är att barnen har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det gäller även om man har ensam vårdnad. Domstolar utgår från att det bästa för ett barn är att båda föräldrarna - i samband med en skilsmässa eller en separation - har fortsatt gemensam vårdnad. Om detta inte är möjligt, av ett eller annat skäl, så får den man anser som bäst lämpad som vårdnadshavare också ensam vårdnad.

Men, det innebär inte att den andre föräldern utesluts. Tvärtom: Barnen ska, förutsatt att ingen fara föreligger, fortsatt kunna träffa och umgås med båda föräldrarna. Skillnaden är att detta sker på överenskomna tider och att den endast en förälder fattar beslut rörande skolgång, sjukvård och andra viktiga saker rörande barnets framtid.