En vårdnadstvist drabbar barnen

Att två stycken personer skiljer sig är i sak ingenting som får anses som allvarligt i dagsläget. Det är något som händer, plötsligt händer saker och ting i livet som påverkar relationen och gör att kärleken tar slut. Sorgligt, naturligtvis – men inte speciellt häpnadsväckande i dagens läge. För personer som befinner sig i en skilsmässa så innebär det dock en känslomässig prövning och en process som både kan ta lång tid att smälta och en lång tid att lösa. Något som ytterligare försvåras om det finns barn inblandade och där man måste lösa vårdnaden om dessa. Här ska man veta att de flesta skilsmässor i Sverige och det efterföljande beslutet om vårdnaden slutar med att allting fortlöper som vanligt.

Det vill säga – man har som förälder en fortsatt gemensam vårdnad trots att man bor på varsitt håll och detta är också den utgångspunkt som Sverige har rent juridiskt gällande vårdnaden om barn i samband med en skilsmässa. Man anser – med tanke på barnen – att en gemensam vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan.

Dock så händer det att föräldrarna inte kan komma överens och detta av olika skäl och anledningar – något som i slutändan leder till att en stämning lämnas i och att därmed en vårdnadstvist tagit sin början. En vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika då detta är en sak som kan åsamka mer skada än nytta och detta framförallt om man ser det ur barnens perspektiv.

Ett barn saknar nämligen till stor del slutledningsförmåga, det saknar en förmåga att tänka rationellt och det saknar förmågan att se saker och ting ur mer än ett ljus. Detta i kombination med den stora känslomässiga sorg som redan finns där i och med att föräldrarna ska skiljas kan göra att ett barn vid en vårdnadstvist kan skuldbelägga sig själv och därmed dra på sig skuldkänslor som följer genom hela livet.

Lös en vårdnadstvist genom samtal

För en förälder är det viktigt att se en vårdnadstvist ur det perspektivet; man får försöka att sätta sin personliga prestige åt sidan och tillsammans med sin forne partner kompromissa fram en lösning gällande vårdnaden. Gemensam vårdnad behöver nämligen inte per automatik innebära att barnens tid disponeras enligt 50/50-modellen. Nej, lösningar kan lika gärna se ut som så att barnet bor varannan helg hos pappan och spenderar vardagarna hos mamman – eller vice versa, eller enligt annan uppdelning.

Det som gäller är att man vid en vårdnadstvist – om ingenting brottsligt föreligger; misshandel i hemmet, incest, grava psykiska sjukdomar, narkotikamissbruk eller grov kriminalitet – försöker lösa den innan den går så långt som till Tingsrätten.

Detta enbart med tanke på barnen och deras framtida leverne och väl. Varje kommun i Sverige erbjuder hjälp vid en vårdnadstvist i form av ett samarbetssamtal där man som förälder – tillsammans med sitt ombud och en professionell person, exempelvis en psykolog – får sitta ned och försöka hitta en lösning. Den hjälpen brukar verkligen vara avgörande för många.

3 Aug 2017