Bäst för barnet med gemensam vårdnad

Att man som förälder skiljer sig i dagens Sverige är ingenting ovanligt eller någonting att rynka på näsan åt. Ibland skulle man snarare kunna säga att vissa par kanske gift sig lite väl lättvindigt och/eller givit upp för tidigt – men skilsmässan i sig är alltså ingenting häpnadsväckande. Det som sker efteråt blir lite speciellt, i synnerhet då om man är förälder och att det således även inkluderas tredje eller fjärde part i beslutet. För, vad händer egentligen med barnen om två föräldrar genomgår en skilsmässa? 

Det som sker automatiskt är att gemensam vårdnad – precis som vid barnets födsel (förutsatt att föräldrarna var gifta då) – kommer att fortsätta. Föräldrarna kommer även efter skilsmässan ansvara för barnets framtid och där de genom kärlek, kläder, ekonomisk stöttning, mat, tak över huvudet och genom gemensamma beslut fortsätter att ha lika stort ansvar för barnens bästa. Skillnaden ligger i att det i istället för ett gemensamt hem numera alltså finns två sådana vid gemensam vårdnad. 

Föräldrarna ansvarar fortfarande för barnens leverne och väl och fattar gemensamma beslut som rör barnets framtid. Skillnaden ligger i att det numera finns två hem istället för ett gemensamt  

I teorin är detta alltså lättbegripligt och lätthanterligt. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna kommer överens om var barnet ska folkbokföras och stå skrivet, därefter så kommer man överens om hur länge barnet ska bo hos respektive förälder – varannan vecka, varannan helg och så vidare – och så kommer man fram till de bästa lösningarna rent ekonomiskt och friktionsfritt som möjligt vid exempelvis hämtning och lämning. 

I de flesta fall så ligger inte problemet i att man fortfarande har gemensam vårdnad – problematiken ligger i att få barnet att acceptera att sina föräldrar numera är två individer snarare än en enhet; särskilt om det är så att det ene föräldern inlett ett annat förhållande. Vid sådana tillfällen, beroende på barnets ålder, så kan professionell hjälp i form av en barnpsykolog eller en kurator vara till stor nytta. 

Vi nämnde dock orden i teorin ovan. Det må vara lätt att peka på hur man ska agera efter en skilsmässa och att gemensam vårdnad är bäst för barnet och alla inblandade parter. Men rent praktiskt har detta - för många - visat sig vara en svårare nöt att knäcka. 

Vill du ändra från gemensam till ensam vårdnad? 

Det som ofta präglar en skilsmässa är missnöje och bråk, det finns naturliga orsaker till varför man väljer att separerar. En del föräldrar kan därför, även efter skilsmässan, fortsatt vilja försvåra för den andre föräldern. Det kan innebära att man inte dyker upp då man ska hämta, att man inte lämnar barnet på överenskommen tid eller att man på något annat sätt vill försvåra och allmänt jävlas. Här kan det faktiskt finnas fog för att ansöka om att få en gemensam vårdnad ändrad till en ensam sådan. Samarbetssvårigheter är definitivt ett skäl till varför man från rättens sida ska överväga att ändra en gemensam vårdnad. Befinner du dig i ett sådant läge och känner den hopplöshet som det kan föra med sig så är rådet att du kontaktar en advokat inom familjerätt och ansöker om ensam vårdnad. 

Att gemensam vårdnad anses som bäst för barnets skull är rent generell - det finns naturligtvis fall där det motsatta, ensam vårdnad,  är betydligt bättre. Även vid ensam vårdnad kommer den andre föräldern att få ha kontakt med sina barn – skillnaden ligger i att den som ha vårdnaden numera fattar de avgörande besluten på egen hand.

5 Feb 2018