Barns tillvaro på skyddat boende

För de kvinnor, och i vissa fall män, som är utsatta för våld i hemmiljön, har kommunen en skyldighet att erbjuda plats i skyddat boende. Ett skyddat boende innebär att man bor i en lägenhet eller kollektivboende, ensam eller med andra utsatta. Ett skyddat boende är beläget på en hemlig adress, och tanken är att personer som är utsatta för våld ska kunna slappna av och tillsammans med personalen på boendet i lugn och ro kunna göra upp planer för att bygga upp sitt liv igen.

En snabb återgång till ett normalt liv

Inte sällan har de personer som kommer till skyddade boenden barn med sig. Att vistas en längre tid på en plats där luften är full av oro och hemska erfarenheter är naturligtvis inte bra vare sig för den som är utsatt eller för medföljande barn, och därför är målet med ett skyddat boende alltid att så snabbt som möjligt lotsa den som är utsatt ut till ett normalt liv. Detta är dock inte alltid möjligt, och därför ägnar många skyddade boenden mycket kraft åt att säkerställa att den sm behövt flytta till ett skyddat boende med sina barn ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Framför allt handlar det om att ha tillgång till eget sovrum, kök och badrum, där man kan leva med barnet. Det handlar också om att erbjuda aktiviteter och pedagogisk stimulans för barnen, och att se till att de kommer ut och leker minst en gång om dagen.

Hela tillvaron förändras

Det är mycket som förändras i ett barns liv när det måste flytta med en förälder till ett skyddat boende. Kontakten måste brytas med tidigare lekkamrater, man måste sluta förskolan eller skolan, åtminstone för en tid, och kanske börja på en ny skola eller dagis någon helt annanstans. Men om barnet och föräldern får stöd och omtanke från personal på boendet kan det i många fall bli en relativt smidig övergång. Barn har lätt att anpassa sig. Det som kanske är värst för barnet är kanske saknaden efter den förälder man lämnat, hur farlig denne än visat sig vara både för den andra föräldern och kanske barnet självt.

Att kunna fira sin födelsedag

Svårast är förstås också de dagar som brukar förknippas med glädje och släktsammankomster, som födelsedagen och jul- och påskhelgerna. På ett skyddat boende får man inte ta emot besök, däremot har man rätt att träffa vänner och släktingar utanför boendet. Däremot gäller det som förälder att vara försiktig med vem man träffar, även om man gör det för sitt barns skull. En av de största anledningarna till att ett skyddat boende slutar fungera är att det egna säkerhetstänket brister. Om man i ett svagt ögonblick avslöjar var man befinner sig till den som utsatt en för våld, eller kanske till en oansvarig kompis eller släkting, spelar det ingen roll hur mycket larm och lås det finns på det skyddande boendet. Den som utövar våld kommer att kunna få tag i en och ens barn närhelst man går ut från boendet.

På alla skyddade boenden ser man till att högtidlighålla födelsedagar och storhelger, och få barnet att känna att det mesta är så normalt som möjligt. Ofta finns även andra barn i boendet och personalen arbetar aktivt med att få till en bra samhörighetskänsla mellan barn och även deras föräldrar.

Stödboende för unga

En annan boendeform för barn som kommer från en problematisk hemmiljö är stödboende. Stödboende är en boendeform för barn och ungdomar mellan 16 och 20 år, som behöver hjälp med att komma ifrån en problematisk social miljö och stöd för att förbereda sig för ett vuxenliv på egen hand. Även i ett stödboende läggs stor vikt vid att de utsatta barnen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, och komma ut på stimulerande aktiviteter med andra barn och ungdomar.

Genom att försöka avdramatisera barns och ungdomars tillvaro på skyddade boenden och stödboenden, ger man dem en chans att slappna av och tillsammans med sina föräldrar och personalen komma igenom denna väldigt utsatta period i livet så helskinnade som möjligt. Det är viktigt att personal, socialassistenter och andra vuxna med påverkan på barnets liv jobbar gemensamt mot detta mål.

11 May 2018