Bara barn som har rättigheter!

Det är ju så att det egentligen bara är barn som har rättigheter – när det kommer till beslut som antingen ska ta till vara föräldrarnas eller barnens rättigheter. Barn är så oskyddade om det inte finns vuxna som skyddar dem. Barn är känsliga för allt som kan hända dem. Barn blir påverkade av allt som händer dem i deras liv. Och deras barndom är mycket viktig. De ska ju bli vuxna en dag, och fatta viktiga beslut, både om det samhälle som de en dag ska ta över, och beslut som berör dem själva, deras närmaste omtivning och deras egna barn i sin tur. Det är därför som deras barndom är så viktig.

Barns bästa är så viktigt

När det kommer till alla beslut som på allvar påverkar deras barndom, är det så viktigt att det som är bäst för de barnet är det som ska beslutas. Många som arbetar just med viktiga beslut som ska fattas om barnet, när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge, menar att det är svårt att veta vad som är "bäst" för barnet. Därför kommer här några tips på hur man kan ta reda på det. Som till exempel; man kan prata med barn. Barn är kompetenta. De kan svara sanningsenligt på frågor som är öppna. Med öppna frågor avses frågor som börjar på "vem", "vad" och "hur", till exempel – vem vill du bo hos? – vad gör dig glad/ledsen/arg? – hur har du det med pappa/mamma/på dagis/ på skolan? Det är alla öppna frågor som barn kan svara på. det är inte ledande frågor, som till exempel; vill du bo med mamma? Eller vill du bo med pappa? Eller gör mamma dig ledsen? Det är då man får helt fel svar, för barn vill gärna vara till lags och kan svara på en fråga som hon eller han gissar sig till att du vill ha.

Anlita barnpsykolog

Tycker då någon som ska arbeta med barn och sedan fatta beslut som rör barn, att det är svårt att prata med barn, så att man inte ställer frågor som barn försöker svara genom att gissa sig till vilket svar som du önskar få av dig, bör man anlita den yrkesgrupp som har som kompetens att prata med barn; barnpsykologer. Varför används och anlitas den yrkesgruppen så sällan? De om någon kan ta reda på om gemensam vårdnad är bäst för barnet eller om något annat beslut är bättre.

6 Jun 2019