Anlita bodelningsman vid tvister om egendom

När man blir en familj är det många saker som man inte tänker på. Det är få par som bestämmer sig för en gemensam framtid, och enbart tänker logiskt på sakernas tillstånd. Däremot är känslorna det viktigaste och något som man väljer att fokusera på. Så fungerar det i Sverige i alla fall.

I många andra länder väljer man resonemangsäktenskap. Då väljer kanske föräldrarna den äktenskapspartner som man får. Någon har valt bilden av de olika sätt att ingå äktenskap på. I ett resonemangsäktenskapet, sätter man en kall kastull på en kall platta, och låter kastrullen bli varm i takt med att plattan blir varm. I ett äktenskap, som ingås där enbart känslorna (inte förnuftet) är vägledande och man själv, så att säga, väljer partner, är som att sätta en kall kastrull på en kokhet platta. Man börjar med heta känslor, men ”kastrullen” är kall. Den som startar sitt äktenskap enbart på grundval av känslor kan lätt förlora de känslorna, då man trots allt är ganska blind för sin partner, man tänker här att kärleken är blind. En del menar det är tur att kärleken är blind. Annars skulle inga äktenskap ingås alls och heller inga barn bli till. 

Giftomål förenklar skilsmässan

Många säger också att relationerna förenklas när man ingår äktenskap med varandra, i stället för att enbart flytta ihop och bli sambopar. Ingår paren äktenskap, har man giftorätt till det gemensamma ägodelarna när man gör en bodelning, vilket kan förenkla vid en skilsmässa. I de flesta fall gäller alltså hälften av allt som man har ägt tillsammans.

När det kommer till gemensamma barn, spelar det ingen roll om föräldrarna har varit gifta eller enbart sambopar. För barnens del handlar det bara om vårdnadshavare, eller inte. Vårdnadshavare är man om man är förälder till barnet, antingen via adoption eller genom att erkänna föräldraskapet till barnet när det har fötts. Om inte annat kan det fastställas via DNA. Då har man försörjningsplikt till barnet.

Anlita en bodelningsman vid skilsmässa

Är det så att man är osäker både vad som gäller vid en bodelning eller när det kommer till vårdnaden om barn vid en skilsmässa är det bra om man i stället för att gräla om sakerna tar reda på vad lagen säger om det. En jurist kan nämligen vägleda i en process där man är oense. I stället för att slita på förhållandet mellan de två parter som går skilda vägar, och som för barnets, eller barnens skull behöver samarbeta i framtiden, kan det alltså vara mycket bättre att inte slita på relationen, utan med hjälp av en jurist veta och agera på ett sätt som är rätt och inte fel.

Kvinnor mer känsliga för ekonomisk ojämlikhet

Många gånger kan kvinnan i förhållandet bli ekonomiskt utsatt, om det är så att hon har tjänat mycket mindre än mannen. Går de sedan skilda vägar kanske hon får svårigheter ekonomiskt och får svårt att försörja sig själv och barnet, eller barnen som hon har ansvar för. Då kan en bodelningsförättare hjälpa till så att hon inte står barskrapad vid en skilsmässa. Hon har ju giftorätt till hälften av deras tidigare gemensamma ägodelar, och mannen har skyldighet att underhålla barnet och henne tills hon står på egna ben.

27 Mar 2018