Alla är offer i vårdnadstvister

Man kan inte påstå att det finns någon vinnare i en vårdnadstvist. Att det uppstår en vårdnadstvist är ju ett tecken på att det inte är bra för varken barn eller föräldrar. Innan det har gått så långt att det har blivit en vårdnadstvist mellan två föräldrar om det gemensamma barnets vårdnad har det förmodligen föregåtts av mycket konflikter, gräl och kamp om barnet. De är synd att det inte finns någon egentlig hjälp för föräldrar som inte kan komma överens. Egentligen är det kommunernas socialtjänster som borde ge den sociala hjälpen till föräldrar som inte klarar av att ha en gemensam vårdnad.

Viktigt minnas alla inte är bra för barn

Tyvärr behandlar både socialtjänst och många tingsrätter som om alla föräldrar är bra för sina egna barn, när verkligheten är inte sådan. I den bästa av världar skulle alla föräldrar per automatik vara goda föräldrar och  bry sig om sina egna barn, samma dag som de blir föräldrar, men det stämmer inte. Alla är inte bra för sina egna barn, och det är sällan den föräldern har den självinsikten. Tyvärr hjälper inte lagen till i de fall då en förälder inte är bra för det egna barnet, som till exempel att hen använder sig av våld i relationen till barnet. Våld, och att växa upp med våld är mycket skadligt, både fysiskt och mentalt. Allt detta borde socialtjänsten och domstolarna ta hänsyn till, men gör inte det. Då brukar det bli vårdnadstvister i domstol.

Lagen säger inget om dåliga föräldrar

Det är synd att lagen inte stipulerar någonting om föräldrar som inte är bra för sina egna barn. Det skulle vara mycket lättare då, och också om socialtjänsterna kunde göra riktiga säkerhetsbedömningar och ta med risken för att barn utsätts för våld eller övergrepp. Och skulle barnet uppleva våld i relationen eller övergrepp, kan man få barn att berätta om sådant, om man tar hjälp av dem som faktiskt har utbildning att tala med barn; barnpsykologer. Det som sätter käppar i hjulet till en sådan sak är ofta föräldrarna själva då de kan neka att barnet får träffa en barnpsykolog. Därför blir det så viktigt för barnet, och för föräldrarna att skaffa sig en duktig advokat som i stället kan ingripa och hjälpa både föräldrar och barn så att det blir till ett bra beslut i domstolen. Här kan du läsa mer om du befinner dig mitt i en vårdnadstvist i Göteborg: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se.

24 Sep 2019