Svårt att föra det bästa för barnen

Vid en separation är det svårt att vara objektiv. Allra helst om man inte själv valt att lämna. I sin iver att ge igen är det lätt att omedvetet skada de som har minst skuld, nämligen barnen.

När barnen är lite äldre kan deras önskan vara en del av beslutet. Samtidigt är det svårt då barnen inte vill såra någon förälder. Att be dem välja kan sätta dem i en svår situation. Eller så kan föräldrarna på olika sätt försöka påverka barnets åsikt vid en vårdnadstvist. Oftast är det inte något som sker medvetet utan ett resultat av förälderns egen vilja.

Finns det möjlighet att komma överens utan andra inblandade är det det absolut bästa. Tyvärr är det ofta omöjligt. Att då ta hjälp av en jurist specialiserad på vårdnadstvist kan göra processen något lättare.

Vem betalar kostnaderna

En vårdnadstvist tar vid när föräldrarna inte kan komma överens. I slutet av denna civilrättsliga rättegång tas beslutet av en domstol. Den bestämmer hur vårdnaden av barnet kommer att se ut.

Föräldrarna står själva för kostnaderna. Oavsett hur utfallet blir kan ingen av föräldrarna bli skyldig att betala för den andra. I vissa fall finns rättsskydd i hemförsäkringen så det kan löna sig att läsa igenom sina försäkringspapper. Om inte så kan man söka rättshjälp, något som en jurist kan hjälpa till med. Att ha en kunnig jurist vid sin sida är en trygghet då denne har kunskaperna som krävs samt att juristen verkar som ett stöd under hela processen.

20 Jun 2021