Om barnen glömmer nyckeln hemma

Man pratade mycket om nyckelbarn förut. Barn som inte hade någon vuxen som var hemma på eftermiddagarna och hade hemnyckeln i ett snöre kring halsen. Det var något sorgligt över de nyckelbarnen. Ingen var hemma när de kom hem från skolan. Ingen bullabakande mamma eller mormor. Ofta fick de sitta ensamma hemma tills föräldrarna kom hem på kvällarna. Numera har vi ju fritidsverksamhet för alla barn, då de allra flesta föräldrar arbetar till sena kvällar.

Och dessutom behöver de inte ha nyckeln hem i ett snöre kring halsen. Om föräldarna har låtit installera ett elektroniskt lås till hemdörren så krävs det bara att barnen kan koden för att komma in. Då kan de inte ens tappa bort någon nyckel när det inte ens finns någon nyckel att tappa bort.

Dagens barn är självständiga

Dagens barn är vana att ta vara på sig själva. De är vana vid att deras föräldrar arbetar på dagarna och inte har möjlighet att vara hemma med sina barn på eftermiddagarna. De lär sig snabbt hur de ska ta vara på sig och kan laga sin enkla måltid själv. De umgås så mycket mer med sina vänner än vad de umgås med sina föräldrar. Särskilt under skoltiden, när barnen börjar bli större, så är de snabba på att lära sig ta hand om sig själva. Det är bra om det finns någon vuxen i deras närhet, men ibland kan den vuxna vara någon som arbetar på deras fritidsverksamhet eller som tränar dem i någon sport som de gillar.

Elektroniskt lås säkrare än andra lås

Vill man ha ett riktigt säkert lås, bör man skaffa sig ett elektroniskt lås. Dem kan man inte manipulera. Vissa av de traditionella låsen, är lätta att få upp med ett hårspänne eller liknande. De är inte särskilt säkra. Skaffar man sig ett elektroniskt lås, så går de inte att manipulera. Och har man en kod, finns det tustentals variationer på sifferkoden som är omöjlig att knäcka på egen hand. Skulle någon tjuv vilja ta sig in, tar det timmar innan den tjuven skulle klara av att bräcka upp hela dörren. En sådan sak skulle verkligen höras milsvida och risken skulle vara stor att någon skulle ta tjuven på bar gärning. Och det vill inte de. De vill helst snabbt in i bostaden, ta det som de tror är lätt att sälja vidare och sedan ta sig ut igen. Här kan man läsa mer om elektroniska lås på: låssmedjärfälla.se

14 Feb 2020