När man inte bara vill vara förälder på skolloven

Befinner du dig mitt i en vårdnadstivst? Det är aldrig roligt, eller ens bra, egentligen att befinna sig i en vårdnadstvist. Den enda gången som vi kan rekommendera att gå in i en vårdnadstvist med barnets andra förälder är om den andra föräldern missbrukar alkohol, narkotika, är mentalt sjuk, har en mental störning, såsom psykopati, eller är våldsam eller förgriper sig på barnet eller på liknande sätt är skadlig för barnet.

Då är det absolut och mycket viktigt att inleda en vårdnadstvist om barnet, eftersom det är enda sättet att skydda det barnet. Det ÄR inte bra för ett barn att växa upp med våld i sin närhet. Våld föder våld och om barnet är utsatt för våld, är risken överhängande att barnet kommer att utöva våld i sin tur mot andra människor. Och kanske själv utövar våld mot sitt barn, om eller när det sker.

När du behöver ta strid om barnet

Om du är förälder och har blivit utesluten ut barnets värld för att den andra föräldern anser att hon eller han inte vill ha dig i sitt liv, och det är enda skälet till att hon eller han utesluter dig ur barnets värld och tillvaro, är det mycket viktigt att du tar striden för att kunna vara en naturlig del i ditt barns liv. Ett barn behöver balans i sin tillvaro. Ibland kan det ske att föräldrar undviker striden om att vara en del av barnens tillvaro, bara för att den andra föräldern är så påstridig och tar strid för precis allt. En sådan tillvaro är inte bra för ett barn. Om den andra föräldern är på det sättet är det stor risk att barnet också far illa av att växa upp med en sådan förälder.

Ta hjälp av en duktig advokat

Då är en duktig advokat det enda. En duktig advokat är skillnaden om du ska lyckas ta striden för ditt barn eller misslyckas. Det kanske låter märkligt men så är det. en duktig advokat kan föra din talan inför domstolen och domaren som ska döma i målet om ditt barns vårdnad, boende och umgänge. Domstolen gör inga egna utredningar när det kommer till att kunna bedöma vad som är bäst just för ditt barn. Då brukar de ge det uppdraget till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Stor skillnad på utredningarnas kvalitet

Det är stor skillnade mellan de olika kommunernas socialtjänster. Vissa av dem har upparbetade ch bra strategier för att kunna prata med båda föräldrarna och med barnets i fråga. VIssa samarbetar med barnpsykologer för att få en möjlighet att ta reda på vad barnet själv önskar, vilket är det viktigaste när det kommer till barn och är så lagen är utformad; ett barn ska alltid tillfrågas om barn vårdnad, boende och umgänge.H

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se.

20 Dec 2018