Hur undviker man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en krävande och uppslitande process för alla inblandade. De flesta vårdnadstvister leder dessutom inte till önskat resultat för de som inleder dem, eftersom rätten i de allra flesta fall dömer till fortsatt gemensam vårdnad för föräldrarna. Den förälder som vill ha ensam vårdnad bör därför ha väldigt goda skäl för att gå segrande ur en vårdnadstvist. Har man inte det bör man istället försöka lösa problemet på annat sätt och till varje pris försöka undvika en vårdnadstvist, för sin egen och för sitt barns skull.

Tala med den andra vårdnadshavaren

Det kan finnas många skäl till varför man vill ha ensam vårdnad. För det mesta är det praktiska orsaker som ligger bakom. Man tycker inte att samarbetet fungerar bra, det kan kännas jobbigt att ständigt behöva kontakt med sin före detta partner för att gemensamma beslut, både för dig och för den andra. Om du upplever att den andra vårdnadshavaren är oengagerad av vårdnadsfrågorna och svår att ha att göra med bör du tala med denne och försöka få till ett bättre samarbete. Påminn om att ni faktiskt båda har lika stort ansvar för vårdnaden av barnet och att det är hens plikt att ta uppgiften på allvar.

En del föräldrar blandar ihop vårdnad med umgänge och tror att de inte skulle kunna träffa barnet längre om den andra får ensam vårdnad. Detta stämmer dock inte alls, vårdnadshavandet handlar bara om att ta viktiga beslut om barnet. Umgängesrätten finns alltid där för att garantera barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna. Det är fullt möjligt att till exempel ha ett umgängesavtal där ni bestämmer er för exempelvis växelvis boende, trots att du ensam står som vårdnadshavare. Tala med den andra vårdnadshavaren om detta och var noga med att ange det viktigaste skälet till att du vill ha ensam vårdnad – att göra det bättre för barnet.

Oavsett hur ni känner inför varandra, om båda vill ta sitt ansvar för ert barns vårdnad är det det bästa och ni behöver vara vuxna den situationen.

Uppsök familjerätten

Har ni svårt att tala om de här sakerna kan ni alltid vända er till familjerätten i kommunen. Hos familjerätten, som är en del av socialtjänsten, kan ni få hjälp med era problem genom så kallade samarbetsavtal. I samarbetsavtalen sitter alltid en en tredje part med, en socialsekreterare som hjälper er att medla och att se frågorna ur varandras perspektiv. Inför en tredje part blir många par medvetna om det viktigaste i det de bråkar om – sitt gemensamma barns väl och ve.

Kontakta en jurist

En annan sak som kan vara bra är att kontakta en jurist eller advokat, kunnig inom familjerätt. En erfaren familjerättsadvokat har ofta gått igenom hundratals vårdnadstvister och kan erbjuda lösningar och belysa problemen rent juridiskt. Att använda sig av en advokats erfarenheter och expertis kan vara utmärkt för att få perspektiv på det man bråkar om, och varför det är bra för alla att till varje pris undvika en vårdnadstvist.

12 Jan 2018