Har tänder blivit en klassfråga?

I Sverige så har vi ett välutvecklat och välfungerande system som innebär att vi fram till 23 års ålder får vår tandvård betald av staten. Den är inte gratis så den finansieras av oss alla via skattsedeln. I Det stora hela så handlar det här systemet om att ge en stabil grund inför framtiden och där man genom att erbjuda den fria tandvården kan minska riskerna för tandskador, tandlossning och andra typer av dentala problem.

Dock så finns det problem. Dels så ligger ett sådant i att många inte har råd att betala för en tandläkare vid vuxen ålder. Plötsligt så kostar det pengar - ganska mycket - att besöka en tandläkare för att få hjälp med friskare och starkare tänder. För en fattigpensionär eller en arbetslös kan den kostnaden förstöra en hel budget - något som gör att man avstår besöket och därigenom får än större problem.

Ett lovande förslag såg dagens ljus i veckan och kom från Vänsterpartiet som vill inkludera tandvård i högkostnadsskyddet - något som konkret skulle innebära att en kostnad på maximalt 2000 kronor/år skulle betalas ur egen ficka; resten betalas via skatt. Den motionen blir spännande att följa.

Problemet måste förebyggas - barn måste till tandläkare

Ett annat problem - som även det indikerar att tänder är en klassfråga på ett mer påtagligt sätt än vad man trott - är att barn i fattigare områden har betydligt sämre tänder än vad barn i mer välbärgade sådana har. Trots att vi har samma system med de fria besöken hos tandläkare över hela Sverige.

En ny undersökning visade nämligen att barn i exempelvis Tensta har 30 gånger mer karies än vad barn från Lidingö och Danderyd har. Det är ett stort problem som måste lösas. Tänder och tandläkare är bara en del av en större problematik då undersökningen även visade att barn i Tensta var fetare och betydligt mer exponerade för exempelvis cigarettrök än vad barn i de rikare områdena är.

Riktade insatser från tandläkare ger resultat

En del av förklaringen är kulturell. De fattigare områdena har en större del invandrare och där det inte finns samma god information kring vikten av att sköta sina tänder - och det faktum att det är gratis att gå till en tandläkare i Sverige. Dels så ligger en del av förklaringen i att föräldrarna ofta har flera olika jobb och att barnen till mångt och mycket tvingas klara sig själva.

Om ett barn får välja mellan godis, snabbmat, läsk eller en rejäl och nyttig måltid: vad tror ni barnet väljer? Om barnet har ett “val” att avstå från att borsta sina tänder - tror ni då att barnet i fråga gör det noggrant eller inte alls?

En positiv del av undersökningen visade dock på att fattiga områden där mer riktade insatser skett har mindre problem med karies. Det som skett är att man informerat, delat ut gratis tandborstar, lärt ut tekniker och vikten av god munhälsa och skötsel. Dessa riktade insatser har burit frukt och den lärdomen kan man ta vidare och fortsätta arbeta aktivt med. På det stora hela så är det lika viktigt - om inte viktigare - att förebygga än att reparera skador.

På denna sida kan du läsa mer om vad en tandläkare kan hjälpa dig med: http://solnadental.se/.

24 Jul 2018