Att dela upp lov och högtider

Föräldrar som skilt sig är skyldiga att komma överens om umgänget med barnen i ett umgängesavtal. Detta gäller både om man har gemensam vårdnad eller om någon av föräldrarna har ensam vårdnad. Själva vårdnaden har ju inget med umgänget att göra, utan med rätten att ta ingripande beslut rörande barnet. Barnet har alltid rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om vårdnaden är gemensam eller enskild.

Ett korrekt umgängesavtal

Ett umgängesavtal kan vara skriftligt eller muntligt, och vill man verkligen ha svart på vitt vad man kommit överens om kan man låta registrera umgängesavtalet hos socialnämnden. Då har man alltid en extern part att vända sig till om man tycker att den andra föräldern bryter mot umgängesavtalet. Dessutom har man en garanti på att socialnämnden tycker att avtalet ser bra ut och är i enlighet med barnets bästa. Om man har svårt att komma överens om umgänget kan det vara bra att kontakta en advokat med inriktning på familjerätt för att få hjälp.

När vardagslunken bryts

En sak som ofta ställer till det för det regelbundna umgänget är födelsedagar, lov och högtider. Hur ska dessa delas upp? Ofta bryter de varannanveckasmönstret och gör att barnen kanske får stanna en längre eller kortare period hos någon av föräldrarna. Det kan vara svårt att uppnå rättvisa här, och det gäller att verkligen lyssna på barnen. Tänk på att umgängesavtalet är till för deras skull, inte för er föräldrar.

Om ett barn är vant vid att fira jul hos farmor kanske det är bäst att det får förbli så även i fortsättningen. I stället kan ni ju bestämma att barnet är med mamma på nyårsafton, eller varje påsk. Födelsedagar kan antingen delas upp mellan föräldrarna, eller helst firas med båda föräldrarna i det boende som barnet är mest i. Naturligtvis kan man inte räkna med millimeterrättvisa mellan föräldrarna, utan det viktigaste är att barnen känner att det blir bra.

Ett så tydligt umgängesavtal som möjligt

Arrangemangen kring födelsedagar, lov och högtider bör skrivas in i umgängesavtalet. Naturligtvis kan man inte i detalj skriva in precis vilka lov och högtider som ska firas var, men det bör finnas generella riktlinjer för hur de dagar som inte är vardagslunk ska delas upp. Detta är ett bra sätt att undvika konflikter föräldrarna emellan och ge barnen en mer förutsägbar och harmonisk tillvaro. Födelsedagar och högtider ska vara roliga händelser och ska inte förknippas med bråk och dålig stämning mellan föräldrarna.

Kontakta en advokat inom familjerätt

Har man svårt att komma överens om umgänget kan det vara bra att ta hjälp av en advokat med inriktning på familjerätt. En advokat som specialiserat sig på umgänge och familjerätt har kunskapen och erfarenheten som behövs för att hjälpa föräldrar att komma överens om umgänget. Han eller hon har sett hundratals föräldrar gå igenom samma utmaningar och har en diger bank av lösningar att tillgå.

20 Mar 2019