Ansök om ensam vårdnad

Om man upplever att man lever i ett förhållande som är direkt skadligt för sig själv och för sina barn så är det viktigt att denna relation avslutas så fort som möjligt. Man kan som ett exempel på detta säga att om en man en gång har slagit sin kvinna så kommer detta att upprepas även i framtiden – oavsett hur mycket han bönar och ber om en andra-, en tredje-, en fjärde- eller en femte chans.

I sådana lägen så är alltså rådet att man som fru och som mamma ser till att lämna relationen bakom sig och detsamma gäller om mannen (eller kvinnan) skulle ha grava problem med missbruk, vara allvarligt psykiskt sjuk, visa upp våldsamma tendenser mot barnen eller är grovt kriminell; samtliga dessa är miljöer som är direkt olämpliga för barn att växa upp i och här måste man som mamma (eller pappa) ta sitt ansvar och man måste göra det med just sina barn i åtanke.

En trygg och säker uppväxtmiljö är något so m varje barn i hela världen har rätt till; man ska känna kärlek, man ska slippa vara rädd och man ska kunna känna att det finns ett ekonomiskt stöd från föräldrarna där nya kläder, leksaker mat på bordet och annat ska finnas – allt enligt FNs barnkonvention.

Tyvärr så är så alltså inte fallet och som förälder så måste man om man upplever att den andra parten visar på liknande tendenser och beteenden som ovan söka om ensam vårdnad. Att skilja sig, lämna relationen och se till att få ensam vårdnad är det primära i dessa fall. Men; hur ser det egentligen ut gällande ensam vårdnad och vilka chanser har man att som exempelvis mamma få till stånd detta? Ja, tyvärr så har man inte så stora som man kanske borde ha i lägen som ovan och mycket handlar här om vilket ombud man väljer och som kan representera ärendet i Tingsrätten.

Anlita ett bra ombud för ensam vårdnad

I Sverige så är en vårdnadstvist – som uppkommer om man stämmer den ena föräldern, ansöker om ensam vårdnad och denne motsätter sig denna – något där lösningen alltid ses med barnens bästa i åtanke och utgångspunkten är att gemensam vårdnad alltid är att föredra framför ensam vårdnad och att det i och med detta är en lång väg att vandra som förälder.

Märk väl här; det går att få till stånd ensam vårdnad och kan man de facto påvisa att det handlar om en olämplig miljö för sina barn hos den andra föräldern så kommer man också att tilldömas detta. Tingsrätten och deras syn på barnens bästa är naturligtvis objektiv och tar hänsyn till allt det vi nämnde ovan.

Men – utan konkreta bevis så kan det vara svårt och därför rekommenderas alltid att man är beredd att betala mer pengar för att få ett bra ombud. Det är det värt i slutändan då det till syvende och sist handlar om sina barns uppväxt och liv; något som inte går att mäta i kronor och ören.

7 Sep 2017